У КНИЋУ ОДРЖАНА ДРУГА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О САВРЕМЕНОМ ЗАДРУГАРСТВУ СРБИЈЕ

Жеља, раст производње и извоза За последње три деценије просечан раст аграрне производње у Србији је само 0,45 одсто! Национални

Read more