ПРОЈЕКАТ ДНВ-а „МЕДИЈСКА МАПА ВОЈВОДИНЕ“

Радио станице у општинама Жабаљ, Нови Сад и Бачки Петровац

(Пројекат је финансијски подржала Управа за културу Града Новог Сада. Ставови изнети у овом чланку не представљају нужно и ставове Градске управе за културу.)

Пројекат Друштва новинара Војводине под називом „Медијска мапа Војводине” у ширем дефинисању има за циљ стварање јединствене просторне базе података о медијима масовног комуницирања који активно и легално делују на територији АП Војводине. То укључује попис и опис свих медија масовног комуницирања регистрованих на овом подручју: радија, телевизије, штампе и интернет портала који су регистровани као масовни медији. Систематизација добијених података ће се вршити према територијалном принципу (општине и градови), што укључује и демографски опис општина, односно садржинску и језичку прилагођеност медијске понуде потребама етничких заједница. Такође, у основној замисли пројекта је и анализа садржинске структуре понуде појединих медија, као и њихове власничке структуре.

С обзиром на обимност истраживачког задатка, он је подељен у неколико фаза. Извршена је анализа медијске понуде у делу Јужнобачког округа, и то у општинама: Нови Сад, Бачки Петровац и Жабаљ. Истраживањем су били обухваћени сви регистровани медији масовног комуницирања у тим општинама – радио, телевизија, интернет портали регистровани као мас медији и штампа (новине). У овом извештају износимо податке о регистованим радио станицама у наведеним општинама.

У Аутономној покрајини Војводини, према последњем попису становништва из 2011. године, живи 1.931.809 становника. Јужнобачки округ се налази у Панонској низији, у јужној Бачкој и северном Срему. Површина округа је 4.016 km² (18,7% територије Војводине , 4,5% територије Србије), где борави 615.371 становника (Попис становништва из 2011. године).

                                                                  Карта Јужнобачког округа у Војводини

Јужнобачки управни округ, са седиштем у Новом Саду, обухвата територију Града Новог Сада и општина: Бачки Петровац, Бачка Паланка, Сремски Карловци, Темерин, Тител, Беочин, Бечеј, Бач, Врбас, Жабаљ и Србобран.

Истраживање је било засновано на квантитативном и квалитативном прикупљању информација путем полустандардизованог упитника, као и на непосредном истраживању доступних података о свим регисторваним медијима у наведеним општинама.

Истраживање је показало извесну суспектност контактираног менаџмента у медијима, те неки ид њих на наше упитнике, или нису уопште одговарали, или су одговори били само делимични. Ипак, у првој итерацији овог истраживања добијено је довољно података који могу да буду јавно објављени.

                                                                           ОПШТИНА ЖАБАЉ

 

Општина Жабаљ се налази у АП Војводини и спада у Јужнобачки округ. Заузима површину од 400 квадратних километара. Седиште општине је град Жабаљ, а у ову општину спадају и насеља Ћуруг, Ђурђево и Госпођинци. Према Попису становништва из 2011. године, у општини живи 26.134 становника.

Према доступним подацима, у месту Жабаљ делује једна регистрована радио станица под називом „Наш радио:

Назив медија: „Наш радио

Интернет адреса: www.nasradio.rs

Година оснивања: 2014.

Оснивач и власничка структура: приватно власништво, директор Милош Лончар

Комерцијални медиј

Број стално запослених: 2

Број хонорарно ангажованих сарадника: 0

Програмске карактеристике:

 • дужина програма: 24 часа
 • доминантни садржај: народна музика
 • процентуална процена односа музичког и говорног садржаја: 70/30

Фреквенција: 107,8 MHz

                                                                             Лого „Нашег радија, Жабаљ

 Када је реч о општини Жабаљ, на интернет адреси http://osmeh.listen2myradio.com/  појављује се и радио станица са седиштем у Чуругу – „Радио осмех Чуруг, као и на интернет адреси https://www.youtube.com/watch?v=_gunREtCChI, тј. на јутјубу. Детаљније податке о овој радио станици нисмо за сада успели да прибавимо.

                                                              Лого радио станице „Радио осмех Чуруг

 

                                                                            ГРАД  НОВИ САД

Површина територије Града Новог Сада износи 671.8 километара квадратних, а према последњем попису становништва из 2011. године, на том подручју живи 307,760 становника. По истом попису, сам Град Нови Сад броји 231.798 становника.

Према доступним релевантним информацијама, број радио станица регистрованих у Новом Саду је четрнаест. Притом смо радио канале који припадају Радио телевизији Војводине сврстали, условно, у један, с обзиром на оснивача, тј. Радио-телевизију Војводине. Таквих радио канала је четири, па би збирни број износио осамнаест.

Напомена: с обзиром на то да нисмо егзактно утврдили све податке о радио станицама регистрованим у Новом Саду, подаци о њима нису уједначени. У даљем истраживању покушаћемо да допунимо недостајуће податке.

Назив медија: Радио Нови Сад 1, на српском језику

Интернет адреса: www.rtv.rs

Оснивач и власничка структура: ЈМУ Радио-телевизија Војводине

Програмске карактеристике:

 • доминантни садржаји: информације, образовање, забава

Фреквенција: 87,7 MHz

*   *   *

Назив медија: „Радио Нови Сад 2”

Интернет адреса: www.rtv.rs

Оснивач и власничка структура: Радио-телевизија Војводине

Програмске карактеристике:

 • доминантни садржаји: информације, образовање, забава

Фреквенција: 90,5 MHz

Језик: мађарски

*   *   *

Назив медија: Радио Нови Сад 3

Интернет адреса: www.rtv.rs

Оснивач и власничка структура: Радио-телевизија Војводине

Програмске карактеристике:

Програмске карактеристике:

 • доминантни садржаји: информације, образовање, забава

Фреквенција: 91,7 MHz

Језик: етничких мањина

*   *   *

Назив медија: Радио Стотка

Интернет адреса: http://www.radiostotka.rs

Година поновног емитовања: 2010.

Оснивач и власничка структура: Радио-телевизија Војводине

Програмске карактеристике:

 • доминантни садржаји: говорни и музички прилози, ауторске тематске емисије

Време емитовања: 24 часа

*   *   *

Назив медија: Омладински радио – O Rадио

Интернет адреса: www.oradio.rs

Година оснивања: 2014.

Оснивач и власничка структура: Радио-телевизија Војводине

Омладински интернет радио

Програмске карактеристике:

 • доминантни садржаји: музика, садржаји намењени млађој популацији о темама из свакодневног живота, спорта и забаве

 

                                                                                Слика 5: Лого „ORadija

*   *   *

Назив медија: „Радио Делта

Интернет адреса: https://www.radiodelta.rs/

Комерцијални медиј

Програмске карактеристике:

 • доминантни садржај: информације из културе, туризма, Новог Сада, здравља, образовања

Фреквенција: 89,5 MHz

*   *   *

Назив медија: „Mària Ràdiò

Интернет адреса: http://www.mariaradio.rs/

Година оснивања: 2003.

Религијски медиј

Језик: мађарски

*   *   *

Назив медија: „Први радио”

Интернет адреса: www.prviradio.rs

Програмске карактеристике:

 • доминантни садржај: поп и рок музика

Фреквенција: 91.0 MHz

*   *   *

Назив медија: Радио Беседа

Интернет адреса: https://www.beseda.rs/

Година оснивања: 2009.

Оснивач: Епархија Бачка

Програмске карактеристике:

 • доминантни садржај: религијске теме, култура, духовна музика

Фреквенција: 91,8 MHz

*   *   *

Назив медија: „Радиодифузно предузеће „021 Д.О.О.

Година оснивања: 1997.

Оснивач и власничка структура: 100% приватно

Комерцијални медиј

Број стално запослених: 6

Број хонорарно ангажованих сарадника: 11

Програмске карактеристике

 • дужина програма: 24 сата
 • програмска оријентација: информативно-забавни
 • врсте садржаја: поп и рок музика
 • процентуална процена односа музичког и говорног садржаја: 80:20

Процена броја слушалаца, гледалаца, читалаца: радио – 43.000 (Cumm. Reach, Ipsos Strategic Мarketing)

Фреквенција: 92,2 MHz

 *   *   *

Назив медија: „Radio AS FM”

Интернет адреса: https://www.radioas.fm/

Комерцијални медиј

Програмске карактеристике

 • врсте садржаја: музика

Фреквенција: 95,8 FM

*   *   *

Назив медија: Радио Сигнал

Интернет адреса: http://www.radiosignal.rs/

Комерцијални медиј

Програмске карактеристике

 • врсте садржаја: забава, поп музика

Фреквенција: 98,8 MHz

*   *   *

Назив медија: Naxi Planeta Radio

Интернет адреса: http://radioplaneta.co.rs/

Комерцијални медиј, члан „NAXI националне мреже

Програмске карактеристике

 • врсте садржаја: сервисне градске информације, забава, музика
 • време емитовања: 24 часа

Фреквенција: 100,6 MHz

*   *   *

Назив медија: RTI FM, настао од In Radio Novi Sad

Интернет адреса: www.rtifm.rs

Комерцијални медиј

Власничка структура: Мирјана Црнојачки – 100%

Програмске карактеристике:

 • врсте садржаја: новосадски градски радио; циљна група је пословно радно становништво изнад 25 година старости; емитује најбоље светске и домаће музичке хитове: мото радија гласи: „Твоја музика, твој град, твој радио!

Фреквенција: 101,0 FM

*   *   *

Назив медија: Радио НС+”,

Оснивач: Удружење Рома Нови Сад

Интернет адреса: www.info24.rs

Програмске карактеристике:

 • врсте садржаја: информације о актуелним друштвеним збивањима

Фреквенција: 105,2 MHz

*   *   *

Назив медија: Радио Југовић, Каћ

Интернет адреса: http://www.radiojugovic.rs/

Година оснивања: 2000.

Власничка структура: Инвитем Д. О. О.

Програмске карактеристике:

 • врсте садржаја: важне сервисне информације, култура, привреда, спорт, домаћа забавна музика

Циљна група: слушаоци Новог Сада и околине

Фреквенција: 88,2 MHz

Време емитовања: 24 часа

*   *   *

Назив медија: „Радио Шајкашка

Интернет адреса: http://www.radiosajkaska.com/

Програмске карактеристике:

 • доминантни садржај: народна, забавна и фолк музика; оријентација на сопствену музичку традицију и културу

                                                                 Лого радио станице „Радио Шајкашка

                                                                         ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 

 

                                                                         Карта општине Бачки Петровац

Општина Бачки Петровац се налази у Јужнобачком округу и заузима површину од 158 kилометара квадратних. Састоји се од четири насеља, а то су Бачки Петровац, Кулпин, Гложан и Маглић. Према подацима из Пописа становништва из 2011. године, у општини је живело 13.418 становника. Централно насеље општине, Бачки Петровац, према истом попису становништва, бројало је 6.155 становника. Последњих година дошло је до видног исељавања становника, па, према незваничним подацима, Бачки Петровац сада има око 5.000 становника. У овој општини регистована је само једна радио станица.

Назив медија: Nový Rádio Petrovec, радио станица

Интернет адреса: http://radiopetrovec.com

Година оснивања: 18. avgust 2008.

Оснивач и власничка структура: Informativni centar Bački Petrovac, Jarmila Buhoš, Nový Rádio Petrovec”, D.O.O. za informisanje

Јавни (општински) медиј

Број стално запослених: 2

Број хонорарно ангажованих сарадника: 3

Програмске карактеристике (када је у питању радио или ТВ)

 • дужина програма: 24 часа
 • програмска оријентација: вести (5 x на дан по 5 минута), emisija (4 x на дан по  20мин, 45мин. уторком), недељом ретроспектива
 • врсте садржаја: поп и рок музика
 • процентуална процена односа музичког и говорног садржаја: 70% музика, 30% информатива

Фреквенција: 91,4 FM

 

                                                              Лого радио станице „Nový Rádio Petrovec

Аутор: Пројектни тим ДНВ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *