ИМПРЕСУМ

„Војвођански новинар“ је јавно гласило Друштва новинара Војводине

Регистарски број у Регистру јавних гласила: IN000445

Оснивач и издавач: Друштво новинара Војводине

Адреса: Нови Сад, Трг Марије Трандафил 14, канцеларија Војвођанских бригада 17

Телефон: 021/6623321; 6623303

За издавача: Петар Кочић, председник ДНВ

Одговорни уредник: Јелена Допуђ

Технички уредник и новинар: Жељко Савић

Редакција:

Боривој Миросављевић, новинар и фото-репортер

Александра Чубрановић, фото-репортер

Радомир Чубрановић, новинар

Чедомир Кецо, новинар

Биљана Попадић, новинар

Петар Њаради, новинар

Илеана Околишан Баба, музички новинар

Валентина Чизмар, новинар

Лаура Парацки  Ринд, новинар

Милијана Кочић, новинар редактор

 

Адреса сајта: www.vojvodjanskinovinar.rs

Мејл адреса: dnvojvodine@gmail.com