ДОБИТНИК МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ-НОВИ САД

ШПАНСКИ ПЕСНИК-ХОСЕ АНХЕЛ СИЉЕРУЕЛО

Међународну награду за књижевност – Нови Сад додељује Друштво књижевника Војводине, у оквиру Међународног новосадског књижевног фестивала.

Тринаести  пут се  додељује Међународна награда за књижевност – Нови Сад, са уважавањем књижевности у откривању и сведочењу о размерама човека, његових разлика и свести и његове дијалошке и културне етике, са заступањем књижевности као поља истраживања и обнављања њене улоге у разумевању света.

Жи­ри у са­ста­ву Јо­ван Зи­влак, пред­сед­ник; Вла­ди­мир Гво­зден, Душка Радивојевић до­нео је јед­но­гла­сну од­лу­ку да се Ме­ђу­на­род­на на­гра­да за поезију – Но­ви Сад за 2018. го­ди­ну до­де­ли Хосеу Анхелу Сиљеруелу из  Шпаније. На­гра­да се са­сто­ји из ди­пло­ме и но­вча­ног из­но­са.

ДОБИТНИК МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ-НОВИ САД
ДОБИТНИК МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ-НОВИ САД- Хосе Анхел Сиљеруело

Хосе Анхел Сиљеруело (José Ángel Cilleruelo, Барселона, 1960) је писац, преводилац и књижевни критичар. Његово поетско дело сакупљено је у збиркама Нечисти дар (El don impuro, 1989), Коров  (Maleza, 2010), Зид с ко̑сом  (Ta pia con mirlo, 2014). Такође је објавио и збирке поетске прозе Галерија бара (Galería de char cos, 2009), Витрина с барама(Vitrina de charcos, 2011), Бекеровска (Becqueriana, 2015) и Провлачење кроз притворена врата (Cruzar la pu er ta que quedó entorna da, 2017). Најзначајније из његовог песничког опуса обухвата антологија Поглед. Есенцијална антологија (La mi ra da. Antología Esencial, 2017). Његово прозно дело састоји се од четири збирке прича и шест романа. Такође је објавио три књиге мемоарске  прозе.

Преводи португалске и бразилске песнике. Превео је и приредио дела Рафаела Переса Естраде (Rafael Perez Estrada) и Хосеа Марије Фонољосе (Jose Maria Fonollosa).

Аутор је више песничких антологија. Добитник је награда: Premio  Ciudad de Cordoba – Ricardo Molina 1999 (Награда за поезију града Кордобе Рикардо Молина, 1999), Premio Hermanos Argensola 2004 (Награда града Барбастро/Aragon/ Браћа Архенсола , 2004), као и Прва награда Малаге за роман (Premio Malaga de Novela, 2008). Пише књижевне критике на свом поетском блогу Абисинијски везир, као и на неколико блогова.

Награда ће бити уручена добитнику 29. августа 2018. године у Новом Саду.

Извор: Друштво књижевника Војводине

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *