ЗНАЧАЈ ПРИМЕЊЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПРАКСЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

14.11.2019. znacaj primenjenih istrazivanja

У Београду се, у Српској академији наука и уметности, у петак, 15. новембра 2019. године, одржава Трећа међународна научна конференција, посвећена „ЗНАЧАЈУ ПРИМЕЊЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ И РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ПРАКСЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ“. Организатор Конференције је међународно удружење методолога друштвених наука, а су организатори су Институт за српску културу из Приштине – Лепосавића и Пословни и правни факултет Универзитета Унион „Никола Тесла“ из Београда. Академски покровитељ Треће међународне научне Конференције је Академијски одбор за биомедицинска истраживања Српске Академије наука и уметности, а медијски покровитељ Друштво новинара Војводине.
Еминентни научници – учесници конференције из 12 земаља ће различитим мултидисциплинарним приступима, аргументовано расправљати о: (1) Општим, развојним и проблемским питањима примењених истраживања у друштвеним и осталим наукама и о њиховом значају за развој науке и унапређење друштвене праксе; (2) Односу између примењених, фондаменталних (основних) и развојних дијагностичких и прогностичких истраживања у друштвеним и осталим пољима науке; (3) Улози и значају примењених истраживања у: економији, политичким, правним, организационим, безбедносним, војним, педагошким, андрагошким и полицијским наукама, социјалном раду; психологији, филозофији, теологији, археологији, етнологији, историји, језику и књижевности, наукама о спорту; уметности, култури и комуникологији, и другим наукама; те о: (4) Примени основних, општенаучних и метода за прикупљање података, као и квантитативних и квалитативних метода у процесу примењених истраживања; (5) примени апликативних истраживања у привреди, друштвеним делатностима и јавном сектору; (6) Односу операционалних и примењених истраживања и њиховм значају за науку и друштвену праксу у савременим државама; као и о (7) Стратегијама квалитативних истраживања у друштвеним наукама, и о (8) Концептуализацији и реконцептуализацији научних пројеката у примењеним истраживањима … .
Законита је чињеница да нема напретка науке и научних истраживања, без развоја научних метода и методологије као фундаменталне науке која изучава методе научних истраживања и њихову примену у основним, примењеним и развојним, реконструктивним, дијагностичким и прогностичким истраживањима. Будући да се методологија наука данас налази у свеопштој кризи, очекује се да ће размена искустава и мишљења еминентних методолога и научника на међународној конференцији дати нови импулс развоју научних истраживања без којих нема осмишљеног развоја и просперитета савремених држава у будућности.
Полазећи од великог значаја примењених истраживања за развој науке и решавање проблема праксе у савременим друштвима, позивамо писане и електронске медије да прате научну расправу на Конференцији и информишу научну и ширу друштвену јавност о њеним резултатима. Испред међународног удружења методолога, особе за контакт са медијима су: Професор др Неђо Даниловић, тел. +381 63 241 761, е-маил: danilovic.nedjo@gmail.com
и МС Никола Јовић, тел. +381 63 866 17 27, е-маил: metodologija.nikola@gmail.com

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *